Tugevvoolu-
paigaldis

Tegeleme tugevvoolupaigaldiste projekteerimisega kõikvõimalikesse hoonetesse eramutest tööstusparkideni.

Jõupaigaldis

Valgustuspaigaldis

Hädavalgustus

Jaotuskeskused

Valgustus

Suurele valgutuspaigaldise projekteerimise kogemusele toetudes saame luua lahendusi, mis seavad esikohale inimeste heaolu, energiasäästu ja ruumide kasutusmugavuse.

Nõrkvoolu-
paigaldis

Loome aluse erinevate süsteemide korrapäraseks toimimiseks, et kõik hoone kasutamisel alati toimiks.

Sidevõrk

Valvesignalisatsioon

Videovalve

Läbipääsusüsteemid

Fonosüsteemid

ATS

Helindussüsteemid

Automaatika-
paigaldis

Projekteerime ka juhtimis- ja jälgimisüsteemide paigaldisi, et valminud ehitise automaatika töötaks ootuspäraselt.